La direcció d’obra dels projectes d’enginyeria d’instal·lacions, una tasca realitzada eficaçment per JSS Efficient Engineering
IES La Canaleta a Vilaseca, per Infraestructures.cat i 2260 m arquitectura, acabat l’any 2016.

La direcció d’obra dels projectes d’enginyeria d’instal·lacions, una tasca realitzada eficaçment per JSS Efficient Engineering

Des de JSS Efficient Engineering portem a terme tasques de direcció d’obra i de coordinació de seguretat en tots els nostres projectes i obres d’instal·lacions, per tal de garantir les expectatives del client-promotor. El director d’obra és l’agent que, formant…

LLegir més