A JSS Efficient Engineering, incorporem un nou Director General que liderarà i professionalitzarà el treball d’un equip cohesionat i fidel

A JSS Efficient Engineering, incorporem un nou Director General que liderarà i professionalitzarà el treball d’un equip cohesionat i fidel
A JSS Efficient Engineering, incorporem un nou Director General que liderarà i professionalitzarà el treball d'un equip cohesionat i fidel

L’equip humà de JSS és un dels seus grans valors afegits. Es tracta d’un equip molt professional, implicat i cohesionat que encaixa amb els valors de l’empresa i amb els quals, sempre és fàcil implantar polítiques i pràctiques que impliquen desafiaments.

Precisament, un dels nostres desafiaments actuals és la incorporació d’un nou Director General, un professional de referència en el sector que ajudarà a conduir aquest equip. En aquest sentit, cal destacar la figura de Francesc Martínez Martí, un professional sènior amb una  brillant trajectòria professional que ha vist en la nostra empresa els valors i aptituds que permetran, sota el seu lideratge, créixer i sobretot millorar en els propers anys.

D’altra banda, cal destacar que a JSS, conciliem la vida laboral i familiar. Creiem que el benestar i qualitat de vida dels nostres treballadors són una peça clau per obtenir una major productivitat. Per aconseguir-ho apostem per la flexibilitat horària, els beneficis socials, el salari emocional i altres mesures, adreçades a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal del nostre personal.

Des del nostre punt de vista, considerem que aquest esperit d’equip dóna a les empreses un valor afegit i un avantatge envers els competidors. Quan es treballa en equip, s’uneixen les aptituds dels treballadors i es potencien els seus esforços, disminuint el temps invertit i augmentant l’eficàcia dels resultats.

Un grup de persones es transforma en equip en la mesura en què s’aconsegueix cohesió. Per això, és essencial crear llaços d’atracció interpersonals, fixar una sèrie de normes que dirigeixin el comportament de tots els membres -en aquest sentit la figura d’un líder és fonamental-, promoure una bona comunicació entre el conjunt dels integrants, treballar per l’assoliment dels objectius comuns i en definitiva, establir relacions positives.

La cohesió d’un equip de treball s’expressa mitjançant la companyonia i el sentit de pertinença al grup que manifesten els seus components. Com més cohesió hi hagi, millor treballaran els seus membres i més productius seran els resultats de les seves accions. Des de JSS, considerem que els rols del treball en equip han de complir l’esquema de les ‘5C‘: Complementarietat, Coordinació, Comunicació, Confiança i Compromís.

 

Coneix a fons el nostre equip de professionals en aquest enllaç.