Edificació nZEB: JSS participa en l’ampliació de la sala polivalent adjunta al poliesportiu d’Olost, completament de fusta

Conjuntament amb l’equip de Bammp Arquitectes, JSS està participant en l’edificació d’un petit edifici completament de fusta adjunta al poliesportiu d’Olost, a Osona. En aquest projecte JSS treballa per implementar totes les estratègies dels edificis amb certificació nZEB, utilitzant energies renovables i reduint al màxim el consum energètic de l’edifici a traves de una caldera de Biomasa i panells fotovoltaics

La principal peculiaritat de l’edifici és que serà completament de fusta laminada, amb el mínim pes i impacte ambiental. L’estructura permet una gran il·luminació i destaca per la rapidesa en el muntatge. A més, inclou un canvi energètic passant de gasoil a biomassa, font d’energia molt més neta.

A més, la simplicitat i racionalització de l’estructura pel que fa a materials, sistemes i solucions constructives permet reduir també els terminis de construcció així com els costos de manteniment.

Els edificis de consum energètic quasi zero (nZEB) fa referència a aquelles edificacions amb un nivell altíssim d’eficiència energètic, tant pel que fa al seu consum mínim com per la implementació d’energies renovables. Aquest terme, creat per la Unió Europea vol reduir les emissions i vol implementar-se a totes les edificacions públiques a partir del 31 de desembre del 2018 i allargar-se fins al 2020 pels edificis privats.