Eficiència energètica i energies renovables

Eficiència energètica i energies renovables
Escola Ignasi Iglesias CEB. OUA Arquitectes a Barcelona.

La ferma aposta de JSS per garantir projectes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient

Des de JSS Efficient Engineering som conscients de la importància de millorar l’eficiència energètica per tal de garantir la sostenibilitat econòmica i ambiental. La implantació d’energies renovables ens permet millorar l’eficiència energètica dels edificis. L’energia solar tèrmica té com a aplicació principal: la producció d’aigua calenta sanitària en ús domèstic o industrial, escalfament d’aigua en piscines, calefacció a baixa temperatura amb terra radiant, i també, per a refrigeració mitjançant ús d’equips d’absorció. L’energia a través de la biomassa és bàsicament utilitzar la matèria orgànica com a font energètica. La finalitat és la instal·lació de calderes de biomassa per obtenir calefacció (per terra radiant) i escalfar aigua.

El principi bàsic de l’energia geotèrmica suposa una font inesgotable d’energia, eliminant el consum de combustibles fòssils i un estalvi de fins al 75% de les despeses que repercuteixen per a la climatització. L’energia fotovoltaica com a font de producció d’energia elèctrica la micra cogeneració i l’aerotèrmia formen també part de les solucions adoptades en els nostres projectes.

Els projectes on hem implantat energies renovables són: 

Plaques solars tèrmiques a totes les promocions d’habitatges

Aerotèrmia en moltes  promocions d’habitatges.

Geotèrmia al Parc de Bombers de Mollet i Valls  per Infraestructures.cat

Geotèrmia en la Biblioteca i entitats de Navarcles i Valls  per Infraestructures.cat

Biomassa en edifici unifamiliar a Cretas i en la rehabilitació de Can Vilallonga a Girona.

Plaques fotovoltaiques en l’edifici corporatiu de Cuatrecasas i en l’IES Maria Espinal i l’escola Ignasi Iglesias i en el Ceip Villaroel  a BCN i en comissaries de Mossos d’Esquadra per a Infraestructures.cat.

A més, també ens encarreguem d’assessorar els nostres clients en les certificacions ambientals LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) i BREEAM (BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT’S ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD).

Sens dubte, un edifici produeix durant tot el seu cicle de vida un important impacte en el medi ambient. Per això, des de JSS apostem per l’eficiència energètica i les energies renovables amb l’objectiu de ser més respectuosos amb el nostre entorn.