Eficiència energètica: JSS Efficient Engineering aposta per les instal·lacions eficients energèticament en els seus projectes en la direcció dels edificis nZeb

Eficiència energètica: JSS Efficient Engineering aposta per les instal·lacions eficients energèticament en els seus projectes en la direcció dels edificis nZeb
El parc de bombers de Valls utilitza la geotèrmia per produir fred i calor. L’edifici, concebut com un espai compacte i introvertit, disposa d’un sistema de climatització ecològic i confortable que redueix les emissions de CO2 i aconsegueix estalvis energètics de fins al 60% en comparació amb sistemes més convencionals com les bombes de calor d’aire o d’aire elèctriques.

A JSS Efficient Engineering som especialistes en instal·lacions i també en eficiència energètica. Per a nosaltres fer un ús energètic adequat en un edifici, empresa o equipament és una clara contribució a la sostenibilitat del nostre entorn i, alhora, un factor d’estalvi econòmic de primer ordre, per al nostre client.

En general, en els nostres projectes treballem amb solucions d’instal·lacions que són eficients, bé per aplicació de la pròpia normativa, com la utilització de plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques per autoconsum, com per la ubicació dels edificis i les seves infraestructures,  amb  utilització de xarxes distriheating, anells de condensació per aigua, etc.

Aquesta normativa millora les envolvents baixant molt la demanda, tendint cada cop més als edificis nZeb  i permet de forma més sostenible l’aplicació d’energies renovables com la geotèrmia, l’aerotèrmia, la biomassa, l’aprofitament d’energia residual del propi edifici i la recuperació d’energia en general. La reutilització d’aigües grises i pluvials està cada dia més present en molts municipis, així com, la instal·lació de vehicles elèctrics en els edificis de nova planta.

També, implantem la gestió d’ús dels edificis, basada en l’aplicació de la UNE 50.001, amb sistemes de control BMS que regula horaris i ocupacions, consignes de treball de temperatures, que rep senyals d’elements de camp com de sondes de control de qualitat d’aire, detecció de presència, sensors crepusculars, termòstats, analitzadors de xarxes, etc.

Casos d’edificis on això ha estat implantat de forma singular són:

  • Geotèrmia: Parc de Bombers de Valls i Mollet
  • Biomassa: Centre museístic i habitatges unifamiliars
  • Distriheating: Edificis d’oficines i habitatges, casals i escoles al 22@ i a Mataró.
  • Anells de Condensació per aigua: Hotel Hotusa a Sevilla
  • Aerotèrmia i/o Planells solars: Nombroses promocions d’habitatges  i escoles
  • Aigües grises i pluvials: Nombroses promocions d’habitatges i hotels
  • Planells solars i fotovoltaics per autoconsum: Escoles amb panells a façana o coberta, hotels, edificis d’oficines i parcs de Bombers.
  • Recuperació d’energia residual del propi edifici: Hotels
  • Recuperació d’energia de ventilació de salubritat: Nombroses promocions d’habitatges

Un exemple d’aplicació de la instal·lació de geotèrmia és el parc de Bombers de Valls amb l’arquitecte Pere Santamaria.

Tota aquesta implantació es veu reforçada quan hem participat en la implantació de certificacions ambientals com: l’Edifici corporatiu de Cuatrecasas (Leed Gold) amb Lavola i GCA, Edifici d’oficines C/ Pere IV de la llave de oro (Breeam) amb Carla Planas i diferents promocions d’habitatges de NEINOR amb Batlle Roig i Musquera, arquitectura a través  de Mace i INERIA, així com, en el Leed Gold amb Deerns i GCA a l’hotel MIREF (antic  edifici d’Henkel).

En aquest enllaç, pots conèixer amb més detall les nostres actuacions en l’àmbit de l’eficiència energètica.