Enginyeria d’instal·lacions: dificultats de dissenyar l’ús d’un Hotel dins d’un edifici d’oficines

Gestió tècnica dels edificis a través de sistemes BMS, una metodologia eficient aplicada als projectes de JSS Efficient Engineering

Aquests sistemes de gestió tècnica centralitzada (BMS) permeten gestionar i supervisar les diferents instal·lacions existents en una edificació de forma integrada, per aconseguir les condicions de confort desitjades en cada moment de forma eficient i en cas de problemes o avaries, enviar les corresponents alarmes (o avisos) perquè el servei de manteniment prengui consciència de la situació i actuï adequadament.

 Per tant, el BMS inclou els equips i instal·lacions de maquinària i programari que configuren les instal·lacions tècniques d’un edifici. Des de la climatització, ACS, il·luminació, transport vertical/horitzontal, analitzadors de xarxes, comptadors d’energia, entre altres.

A més, responent a la nostra política d’eficiència energètica, cal dir que l’aplicació dels sistemes centralitzats BMS afavoreixen la reducció del consum d’energia, mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i fomentant un comportament sostenible en el seu ús. En concret, dins d’aquestes instal·lacions de control en qualsevol edifici o habitatge s’inclouen:

  • L’enginyeria de control.
  • La programació i posada en marxa de sistemes de control en instal·lacions
  • El control i regulació d’il·luminació per a una eficiència energètica en il·luminació
  • El control i regulació de la climatització per a una eficiència energètica en climatització
  • La programació i manteniment de sistemes de detecció d’incendis
  • El desenvolupament a mida de sistemes SCADA
  • L’estudi, instal·lació i posada en marxa de sistemes domòtics.

En definitiva, els sistemes de gestió d’edificis aconsegueixen supervisar i controlar serveis tan bàsics i necessaris com la calefacció, la ventilació i l’aire condicionat, de manera que es garanteix el seu funcionament a nivells màxims d’eficiència i estalvi. Això s’aconsegueix gràcies al fet que es manté un equilibri òptim entre les condicions, l’ús energètic i els requisits operatius.

Des de JSS Efficient Engineering apostem per la integració racional de l’eficiència energètica i ho apliquem al màxim als nostres projectes d’enginyeria d’instal·lacions. Per això, implementem metodologies tan efectives com els sistemes BMS. Coneix-la amb més detall en aquest enllaç.