Enginyeria d’instal·lacions: a JSS Efficient Engineering realitzem Commissioning de les instal·lacions per garantir la qualitat de les mateixes

El Commissioning és el procés de revisió i integració de totes les expectatives del projecte durant la planificació, documentació, programació, prova, ajust, verificació, i la formació, per garantir una instal·lació completament funcional, segons els requisits de cada projecte. A JSS Efficient Engineering apliquem els plans commissioning amb l’objectiu de millorar la qualitat del projecte lliurat, sempre enfocant-nos en l’equip de disseny i construcció, com en els objectius del propietari, per obtenir un edifici funcional i una instal·lació segura, saludable, optimitzant els criteris d’eficiència energètica.

Per la nostra experiència en enginyeria d’instal·lacions, considerem que és preferible aplicar el Commissioning des del principi del projecte, abans del disseny esquemàtic; doncs, d’aquesta manera, podrem assessorar en les correccions, sense augmentar els costos de l’obra. Aquesta participació en les fases inicials és fonamental per al desenvolupament oportú del projecte, tant del seu disseny inicial com del posterior manteniment. Per tant, a través del Commissioning supervisem la qualitat del projecte en totes les fases fins a arribar a la finalització del mateix.

Des de JSS també portem a terme el Commissioning perquè els nostres clients obtinguin obtenir els requisits en les certificacions d’edificis sostenibles com poden ser en el LEED o BREAM. També, implementem treballs de commissioning en construccions, en què, la propietat desitja una major seguretat i tasques de re-commissioning o retrocommissioning en edificis existents per aconseguir que funcionin de manera efectiva, eficient i òptima.

A grans trets, els objectius dels plans Commissioning es poden resumir en:

  • Definir els requisits dels documents amb claredat des del principi de cada fase i anar actualitzant durant el procés.
  • Verificar i documentar el compliment en cada nivell.
  • Establir les tasques del procés de recepció de documents per als membres de l’equip.
  • Lliurar l’edifici i el projecte de construcció o enginyeria d’instal·lacions, satisfent les necessitats dels clients, amb qui sempre treballem colze a colze.
  • Comprovar que tant el personal d’operació i manteniment, com els ocupants estiguin degudament capacitats.
  • Mantenir l’acompliment de les instal·lacions a través de tot el seu cicle de vida.