Enginyeria d’instal·lacions: nous clients i nous encàrrecs. El compromís de confidencialitat com a eina compartida amb JSS Efficient Engineering

JSS Efficient Engineering en la seva contínua professionalització en l’enginyeria d’instal·lacions, ha accedit a noves tipologies de clients i d’encàrrecs que comporten una nova eina de treball entre les parts que és el compromís de confidencialitat. 

Aquest tipus d’encàrrecs o clients precisen del control de la informació i dels timings de desenvolupament dels seus actius, sigui de forma global en empreses que homologuen equips amb  contractes de confidencialitat (immobiliàries) o bé, clients estrangers o nacionals que pel tipus contret d’operació precisen de la màxima discreció corporativa.

En aquests moments destaquem dins d’aquest marc:

  • Un Hotel Urbà de 200 Habitacions
  • Un Hotel de platja de 480 habitacions
  • Un edifici d’oficines de lloguer i un concessionari d’automòbils de 14.500 m2
  • Una clínica privada de 8500 m2
  • Diferents promocions d’Habitatges per a diferents immobiliàries

Aviat, podrem informar amb més detall de l’evolució d’aquests nous projectes que representen tot repte per a nosaltres.