Enginyeria d’instal·lacions per a edificis d’habitatges

Enginyeria d’instal·lacions per a edificis d’habitatges
Edifici d’habitatges en alçada a Plaça Europa amb Batlle & Roig per AEDAS Home

JSS Efficient Engineering aporta la seva expertise en enginyeria d’instal·lacions a l’edifici d’habitatges en alçada a Plaça Europa amb Batlle & Roig

La nostra especialització i experiència ens permeten desenvolupar diversos projectes de consultoria i enginyeria d’instal·lacions. Un exemple recent és la nostra intervenció en el proper edifici d’habitatges en alçada a Plaça Europa amb Batlle & Roig per a AEDAS HOME.

Es tracta d’un projecte d’habitatges d’arquitectura contemporània, disseny racional i tecnologia d’avantguarda que es troba en fase inicial. Per a nosaltres significa una molt bona oportunitat i tot un repte, poder participar en aquest projecte aportant els nostres coneixements en enginyeria d’instal·lacions i assessorament tècnic.

Des de JSS Efficient Engineering formarem part de la direcció d’obra d’instal·lacions d’aquest nou parc d’habitatges, realitzant tasques de direcció d’obra i coordinació de seguretat, per tal de garantir les expectatives del client-promotor. Aportarem la nostra experiència en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat.

A més, també ens encarreguem de l’assessoria tècnica, doncs, estem especialitzats en normativa tècnica d’edificació per donar suport als nostres clients durant tot el procediment. Des de JSS estem satisfets de poder participar en aquest nou projecte d’Edifici d’habitatges en alçada a Plaça Europa amb Batlle &  Roig per a AEDAS Home. 

En aquest enllaç, pots conèixer tots els nostres projectes en enginyeria d’instal·lacions.