A JSS coordinem amb Navisworks, el potencial ocult del BIM Modeling per resoldre col·lisions als projectes

A JSS coordinem amb Navisworks, el potencial ocult del BIM Modeling per resoldre col·lisions als projectes
Anàlisi amb Nawiswork del Model de l’Edifici d’habitatges AEDAS a Plaça Europa Batlle & Roig

La gestió de qualsevol projecte d’enginyeria requereix models que assegurin l’eficiència en els processos i el lliurament final d’un producte de qualitat. A JSS Efficient Enginnering apliquem el Building Information Modeling (BIM), és a dir, el procés de generació i gestió de dades de l’edifici durant el seu cicle de vida. Per això, utilitzem un programari dinàmic de modelatge que afegeix diferents dimensions a un projecte, incloent-hi la geometria de l’edifici, les relacions espacials o la informació geomètrica al costat de les quantitats i propietats dels seus components, entre altres elements.

Navisworks és una eina de treball que permet un major control sobre el projecte constructiu. Això és possible gràcies a la integració, que Navisworks ofereix, d’arxius amb informació constructiva (BIM) i arxius temporals (planificacions), obtenint així, un arxiu en 4D.

El sistema BIM (Building Information Modeling) com Revit està basat en el treball de famílies, tipus i elements paramètrics. Cadascun d’ells té la seva pròpia informació associada (constructiva, hidrotèrmica, geomètrica, energètica, etc.).

No obstant això, si Navisworks reconeix aquesta estructura, cal intervenir per validar les diferents equivalències de paràmetres d’informació, amb la intenció de mantenir aquell que és rellevant al passar d’un programa a un altre.

El treball d’aquest entorn està basat en la connectivitat de programes de diferent gènere, com un programa de gestió de projectes (MS Project) i un programa de gestió de modelatge constructiu basat en informació paramètrica (Navisworks).

Els beneficis d’aquesta eina és un control absolut sobre el projecte, la gestió temporal vinculada als elements constructius permet localitzar aquells que es troben en qualsevol fase de l’obra. Registre visual de les eventualitats entre la planificació i l’obra executada. També, facilita la generació de renders per a cada certificació de l’obra, tant el que hauria de ser executat com l’estat actual.

No obstant això, en projectes de gran envergadura aquesta eina és d’utilitat enorme, ja que, es tradueix en un increment de l’eficiència, de la productivitat i una optimització del temps de treball. En conclusió, aquest programa és un potent gestor de projectes durant l’execució del mateix.