JSS Efficient Engineering continua evolucionant en la implantació de la metodologia BIM en els seus projectes. Un exemple: la redacció i seguiment del BEP (BIM Execution Plan)

La gestió de qualsevol projecte d’enginyeria requereix models que assegurin l’eficiència en els processos i el lliurament final d’un producte de qualitat. A JSS Efficient Enginnering apliquem el Building Information Modeling (BIM), és a dir, el procés de generació i gestió de dades de l’edifici durant el seu cicle de vida. Per això, utilitzem un programari dinàmic de modelatge que afegeix diferents dimensions a un projecte, incloent-hi la geometria de l’edifici, les relacions espacials o la informació geomètrica al costat de les quantitats i propietats dels seus components, entre altres elements.

Navisworks és una eina de treball que permet un major control sobre el projecte constructiu. Això és possible gràcies a la integració, que Navisworks ofereix d’arxius amb informació constructiva (BIM) i arxius temporals (planificacions), obtenint així, un arxiu en 4D.

Els sistemes BIM (Building Information Modeling) com Revit estan basats en el treball de famílies, tipus i elements paramètrics. Cadascun d’ells té la seva pròpia informació associada (constructiva, higrotèrmica, geomètrica, energètica, etc.).

La implantació de càlculs i gestió de pressupostos, el següent repte en la implantació

La redacció d’un bon BEP com a manual de criteris del modelat és fonamental en l’evolució del projecte; doncs, permet disposar d’un Guió de redacció: Informació general,  Informació de Projecte i Contactes Principals, Objectius del projecte BIM i Contingut BIM específic, Imatges de Nivell de desenvolupament, Processos de Col·laboració i protocol de comunicació i intercanvi d’informació, Control de Qualitat, Infraestructura, Estructura del Model i Lliurables.

Les nostres col·laboracions amb Infraestructures.cat, IES, Ceips i CAP, a través de les tutories de BIMETRIC, les col·laboracions amb BIMETRICAL en projectes d’habitatges i actuacions en l’àmbit industrial permeten enriquir els processos, a través del coneixement compartit i la seva aplicació en àmbits ben diferents.

Últimes actuacions destacades de JSS:

IES Angeleta Ferrer Mataró, IES Santa Perpètua, Escola Guixona, Parc de Bombers a Moià, Centre Cívic Sant Joan Despí, Habitatges per a diferents promotores (Aedas, Neinor, Via Célere)  i Edifici Industrial per una multinacional (Aviagen).