JSS Efficient Engineering ha intervingut en el càlcul de les instal·lacions del projecte de rehabilitació de la Biblioteca Montserrat Roig a càrrec de Santamaria Arquitectes

El passat mes de juny, es va portar a terme una remodelació total de les instal·lacions de la Biblioteca Montserrat Roig, un equipament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a càrrec de l’arquitecte Pere Santamaria de Santamaria Arquitectes. Els objectius principals del projecte van ser aconseguir un millor comportament de l’edifici tant a nivell funcional com a nivell constructiu, optant a la màxima qualificació energètica, l’A, per tal de millorar l’eficiència de l’edifici. JSS Efficient Engineering va intervenir en la definició del càlcul d’instal·lacions perquè s’aconseguís el màxim rendiment energètic. Per això, s’ha apostat per la climatització de l’edifici amb geotèrmia, la il·luminació artificial amb leds i la regulació lumínica a les zones pròximes a les obertures, etc. Totes aquestes actuacions han aconseguit que l’edifici tingui un consum molt inferior a un altre similar.

Sens dubte, la remodelació de la Biblioteca Montserrat Roig, a càrrec de Santamaria Arquitectes va suposar una reforma integral que va incloure importants canvis a parts claus de l’edifici com: la façana, els tancaments exteriors, les instal·lacions elèctriques i de climatització, les cobertes i impermeabilitzacions, l’aïllament tèrmic, l’enllumenat, el sanejament, la protecció contra incendis, els ascensors, l’equipament i el mobiliari, els paviments… I a més, s’ha apostat per una nova distribució que pretén aconseguir espais diàfans que permetin una major llibertat en la col·locació del mobiliari al llarg de la vida útil de l’edifici.

D’altra banda, el confort, l’aïllament acústic i la lluminositat han estat tres elements claus en aquest projecte. Amb el nou disseny, la Biblioteca compta amb 4 plantes i s’ha pretès transmetre als usuaris una sensació de confort i benestar que els animi a romandre a l’interior de l’edifici i fer un ús continuat d’ell; amb sales on es pugui llegir amb tranquil·litat, sense sorolls provinents dels altres espais i aïllats del bullici exterior; i amb bona i abundant lluminositat. Es tracta d’aconseguir que sigui un espai que l’usuari senti com a propi. Així mateix, els vianants han de tenir una visió de la biblioteca, des de l’exterior, que els animi a fer ús de les seves instal·lacions.

El resultat d’aquesta gran reforma ha implicat l’augment de la superfície útil de la biblioteca de 1.250 m2 a 2.115 m2, sense modificar la volumetria de l’edifici. A més, tot són avantatges perquè l’edifici compta amb un millor comportament energètic, excel·lents instal·lacions i una major comoditat per l’usuari/a.

En definitiva, per a JSS ha estat tot un repte i una bona oportunitat aplicar la nostra expertise en enginyeria d’instal·lacions en la rehabilitació de la Biblioteca Montserrat Roig. Consulta el nostre portfoli, per veure tots els nostres projectes.