JSS a fons: La incubadora de pollastres de San Esteban de Litera

JSS a fons: La incubadora de pollastres de San Esteban de Litera
La incubadora de pollastres de San Esteban de Litera

La incubadora de pollastres de San Esteban de Litera una de les últimes actuacions de JSS en l’àmbit de l’enginyeria industrial. En aquest ambiciós projecte, la multinacional americana Aviagen, líder del sector, ha confiat en JSS per al disseny i implantació de tota la instal·lació i l’adequació de la nau industrial a la legislació espanyola. JSS ha dedicat un equip a aquest treball, sempre vinculat a totes les etapes del disseny i construcció de la nau.

La producció industrial d’aquest projecte supera els 3 milions d’euros, el client s’hi està jugant molt i no es pot permetre cap tipus d’interrupció en la línia productiva. És per això que a JSS hem ofert una sèrie de solucions molt robustes i infal·libles, que a més són respectuoses amb l’exigent control sanitari i d’higiene d’una fàbrica d’aquesta tipologia.

El primer desafiament va ser trobar l’indret ideal. Per qüestions de seguretat i per evitar una possible contaminació dels pollets, la nau s’havia d’ubicar en un lloc on en un radi de 3 kilòmetres a la rodona no hi hagués cap altre tipus de granja. JSS va participar activament en la tria de l’emplaçament, valorant opcions a Navarra, Aragó o Catalunya fins que finalment, gràcies a la col·laboració de l’administració local, es va optar per San Esteban de Litera a Osca.

Un cop escollit l’indret, JSS es va focalitzar en la creació d’un edifici auxiliar, que permet que totes les persones que hagin d’entrar a la nau per fer els seus serveis (sigui una recàrrega de gas, un subministrament de productes químics…)  ho pugui fer sense entrar a la planta de producció, per evitar la possible contaminació.

Un altre dels reptes d’aquest projecte va ser el de garantir el millor funcionament possible de la nau principal, on hi ha de passar uns vehicles especials de 500 kilograms carregats d’ous. A JSS vam optar per un disseny sense cap pilar entremig per tal de facilitar i assegurar el funcionament intern de la incubadora.

Dins del conjunt enginyerístic que JSS ha preparat, és també important ressaltar l’aplicació de les noves tecnologies. Tot el projecte ha estat desenvolupat dins l’entorn BIM, la qual cosa ens ha permès no tenir greus dificultats alhora dels muntatges ja què hem pogut detectar qualsevol problema que s’hagués pogut produir, permetent-nos una ràpida correcció i evitar una gran pèrdua de temps.

A JSS sempre oferim un servei al client totalment personalitzat, de tal manera que sigui més còmode i satisfactori arribar a l’objectiu final. En aquest sentit ens adaptem totalment a les necessitats tècniques del client, oferint sempre una solució de qualitat i responsable amb el medi ambient.