JSS: Més de 25 anys desenvolupant projectes d’enginyeria d’instal·lacions

El 1990, l’enginyer tècnic industrial Francesc Juncosa i l’arquitecta Lluïsa Sánchez van crear JSS. Assistits en la direcció general per Francesc Martínez l’empresa va especialitzar-se i desenvolupar amb èxit un gran nombre de projectes d’enginyeria d’instal·lacions.

En aquests 28 anys d’història cada projecte ha estat un repte, i un apassionant estímul, per oferir sempre al client la millor solució. Cada nou client suposa una oportunitat de compartir, colze a colze, l’experiència de convertir en realitat una idea o un projecte.

JSS ho ha fet en diferents projectes d’enginyeria, tant urbans, com industrials com en obra civil, tant en edificis privats com en equipaments públics.  Pots consultar les nostres principals actuacions en el nostre portafoli.

Creixent exponencialment, hem passat de treballar en habitatges a fer-ho en hotels i seus corporatives d’empreses, passant per grans equipaments públics, com escoles, centres esportius o edificis culturals.

Ha sigut la nostra filosofia, d’anar treballant i aprenent projecte a projecte el que ens permet està contínuament al corrent de les necessitats del mercat, permanentment actualitzant les nostres tècniques al llarg dels anys.

Experiència i actualització constant, el binomi d’èxit que ens defineix.