JSS PARTICIPA EN LA REHABILITACIÓ DEL TEATRE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

El projecte de rehabilitació del teatre municipal de Montornès del Vallès liderat per Seguí Arquitectura i en què JSS Efficient Engineering desenvolupa l’enginyeria d’instal·lacions avança a bon ritme.

Ara fa aproximadament un any, quan es va iniciar la fase d’enderroc, es van detectar uns problemes estructurals que van obligar l’Ajuntament a aturar els treballs i modificar el projecte inicial. La introducció de noves solucions tècniques ha permès obtenir més espai i obrir el ventall d’usos de l’equipament. També s’ha afavorit la convivència entre el teatre i el seu entorn més proper.

Les obres de remodelació es preveu que durin nou mesos i l’encarregada d’executar-les per un import d’1,7 milions d’euros és l’empresa Arcadi Pla.