L’arquitectura industrial, planta de triatge com a exemples d’adaptació a l’entorn i a les necessitats dels clients: una metodologia de treball pròpia de JSS Efficient Engineering

A JSS Efficient Engineering estem especialitzats en enginyeria d’instal·lacions. Ara bé, no és l’únic àmbit, en el qual, treballem. Al contrari, gràcies a la nostra dilatada experiència professional i a la nostra metodologia de treball pròpia hem pogut gestionar projectes d’arquitectura industrial. En aquest tipus d’obra hem participat tant en el disseny com en el càlcul i en l’execució, sempre a l’avantguarda, aplicant les noves tendències arquitectòniques, preparades per ocasionar el mínim desajust ambiental i optimitzar l’estalvi d’energia.

Des de JSS entenem l’arquitectura industrial com un binomi dinàmic que concretem a cada projecte. Tots els projectes d’aquest tipus d’arquitectura han de complir fonamentalment aquests dos requisits:

  • Han de ser funcionals, ja que la finalitat principal d’aquests edificis i estructures és albergar una activitat industrial. No obstant això, cal tenir presents aspectes relacionats amb el disseny i l’estil arquitectònic.
  • És molt important conèixer bé les necessitats de treball que tindran les persones que treballaran a l’edifici construït perquè aquest se’ls adapti de la millor forma possible. Per això, a JSS treballem colze a colze amb els clients per conèixer en tot moment els seus requeriments.

Un exemple d’aquesta arquitectura Industrial, en la qual, ha intervingut  JSS Efficient Engineering és una planta de triatge a Can Balasch RUBÍ amb FCC i Proser.TC

D’altra banda, tot i que tradicionalment l’arquitectura industrial s’ha relacionat únicament amb fàbriques i edificis adaptats a la producció industrial; també, cal dir que sota aquest nom s’inclouen: ponts, canals, ferrocarrils, conduccions d’aigües, subministraments de gas i electricitat… És a dir, els equipaments tècnics al servei de les col·lectivitats.

Les nostres principals intervencions en arquitectura industrial han tingut lloc en els següents projectes: Marina Barcelona 92 (MB92), Arbora & Ausonia; Connexió instal·lacions túnels centre de control Serinyà; Naus al parc logístic la Selva, instal·lacions túnels i centre de control Tàrrega, instal·lacions túnels Olot-Montagut, instal·lacions túnels el Bruc, Centre empresarial Nodus, viver d’empreses. Sant Boi de Llobregat, entre altres.

En aquest enllaç, pots conèixer en detall les nostres intervencions en arquitectura industrial.