L’enginyeria d’instal•lacions en edificis de pública concurrència

L’enginyeria d’instal•lacions en edificis de pública concurrència
Parc de Bombers a Moià. Josep Ferrando i 2260 m arquitectes i Infraestructures.cat.

Des de JSS Efficient Engineeringhem portat a terme diversos projectes d’enginyeria d’instal·lacions en edificis de pública concurrència com per exemple: parcs de bombers, ajuntaments, seus judicials, comissaries de Mossos d’Esquadra, edificis institucionals com el Palau de Congressos de Catalunya, entre molts altres. Donat l’abast d’aquest tipus d’obres, la nostra intervenció sempre és molt curosa i exigent per tal de garantir les expectatives del client-promotor.

En funció de cada cas i de les demandes requerides, ens encarreguem de la direcció d’obra, assumint la direcció del desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives, així com, amb les condicions del contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat.

D’altra banda, en els nostres projectes en edificis de pública concurrència semprecontrolem qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat d’allò que s’ha d’edificar. Portem a terme: estudis i anàlisis de projectes, direcció de l’execució material, verificació de replantejaments, vistes i seguiment integral de les actuacions juntament amb l’empresa en qüestió per garantir que l’execució de l’obra s’ajusta al projecte executiu i a la normativa vigent. També, portem a terme el control econòmic, mediambiental, de seguretat i salubritat, entre molts altres aspectes.

En aquest context, volem destacar un dels nostres projectes més recents en l’àmbit de la pública concurrència: el Parc de Bombers a Moià, en el qual, vam comptar amb la col·laboració de Josep Ferrando i 2260 m arquitectes i Infraestructures.cat.

En aquest enllaç, pots conèixer altres projectes de JSS en l’àmbit d’enginyeria d’instal·lacions en edificis de pública concurrència.