L’equip tècnic de JSS: versatilitat i qualitat tècnica

JSS ofereix una àmplia gamma de serveis en l’àmbit de les instal·lacions, però per poder desenvolupar adequadament el nostre treball es precisa una estructura de professionals amb un coneixement molt específic i gran experiència en totes i cadascuna d’elles. El nostre equip tècnic està format per vuit professionals capaços de dominar tots els detalls tècnics de qualsevol tipus d’instal·lacions:

Dídac Cot, enginyer tècnic industrial especialitzat en mecànica, Rafael López, enginyer tècnic especialista en instal·lacions mecàniques, Borja Bernal, enginyer superior industrial amb molta experiència i polivalència, Amadeu Novell, enginyer industrial elèctric que destaca per la seva capacitat de desenvolupar projectes de tot tipus, des d’equips per a la indústria, instal·lacions de climatització i projectes elèctrics.

Per altra banda, l’equip tècnic també compta amb Pedro Rojano, responsable de qualitat i BIM Manager, el responsable de garantir que tots els processos comptin amb la màxima qualitat possible, Guillermo Machado, enginyer tècnic industrial especialitzat en instal·lacions mecàniques, Manuel Jiménez, Projectista Tècnic Elèctric especialitzat en instal·lacions elèctriques i Alicia Marcillas, Arquitecta Superior especialitzada en eficiència energètica amb una àmplia experiència en el disseny i construcció d’edificis i en conseqüència en l’obtenció de la màxima eficiència energètica.

En moltes ocasions, els desafiaments als quals JSS s’enfronta, requereixen d’una àmplia experiència i capacitat de comprensió de les particularitats de cadascun dels àmbits. En aquest sentit, la feina de l’equip tècnic és clau per assegurar un resultat satisfactori.