L’Escola de la Canaleta, un projecte de JSS, exemple per a TV3 d’edificació de fusta

El programa de TV3 ‘Els Diners’ que s’emet just després del telenotícies, va realitzar un reportatge sobre les edificacions de fusta, escollint La Canaleta Secondary School de Vilaseca, un dels projectes del portafoli de JSS, com un exemple d’èxit on aquest material s’ha implementat per a la construcció.

Amb una superfície total de 3480 metres es tracta de la primera escola amb estructura de fusta d’Espanya, construïda amb una estructura de panells de fusta contralaminada. Aquest material permet una construcció ràpida i molt eficient energèticament, ja que redueix significativament les emissions de CO2 de l’edifici.

Al ser una edificació pública, un dels reptes que JSS es va trobar va ser la de presentar innovacions al mateix temps que es requeria complir els requisits necessaris de la pròpia administració, estricta en temes de seguretat. En aquest sentit, vam acreditar que tota l’edificació fos robusta i resistent al foc, en cas d’algun incendi.

JSS també va realitzar la tramitació de llicències, la d’activitat, la certificació energètica i tots els controls de qualitat. Podeu trobar més informació sobre aquest i altres projectes al nostre portafoli.

Aquesta edificació ha estat reconeguda per diferents institucions, ja que ha estat seleccionada pels Premis Catalunya Construcció i els Premis Arquitectura Alejandro de la Sota – Biennal Tarragona.