Per què és tan important comptar amb estudis de viabilitat?

JSS ofereix un ampli ventall de solucions en l’àmbit d’enginyeria d’instal·lacions. Avui us expliquem perquè són útils les anàlisis de viabilitat, que asseguren una correcta organització en tots els tipus de projectes.

Les anàlisis de la viabilitat s’utilitzen en l’àmbit de direcció tècnica de projecte per establir les bases de presa de decisions executives en el marc del desenvolupament de qualsevol projecte. És un estudi que està dirigit a projectar l’èxit o el fracàs d’una iniciativa, per tal d’evitar futurs errors i assegurar el correcte funcionament de totes les parts.

Les anàlisis de viabilitat financera poden ser de caràcter previ, simultani o prolongat. Les anàlisis de caràcter previ es limiten a l’objecte essència de la presa de decisions, contenint un pronòstic de viabilitat. En canvi, la planificació funcional tracta de com utilitzar i aplicar els recursos i habilitats dins de cada àrea funcional, activitat o unitat estratègica. En aquest cas, es generen estratègies per departaments o altres unitats de l’organització.

L’equip de professionals de JSS s’encarrega de l’elaboració d’estudis de viabilitat per assegurar que qualsevol projecte té èxit.