Projectes de rehabilitació. Coneix la metodologia de treball de JSS Efficient Engineering aplicada al sector de la rehabilitació

Projectes de rehabilitació. Coneix la metodologia de treball de JSS Efficient Engineering aplicada al sector de la rehabilitació
Projecte de Rehabilitació per l'escola Angeleta Ferrer a Mataró. Bammp arquitectes i infraestructuras.cat

A JSS Efficient Engineering apliquem una metodologia de treball pròpia, encaminada a obtenir els millors resultats de cada projecte. Des del primer moment, ens encarreguem de dirigir i coordinar els recursos humans i materials, mitjançant l’ús de les més modernes tècniques de direcció per aconseguiroptimitzar els nostres resultats i compliramb els terminis d’execució, cost i qualitat. En aquesta ocasió, volem destacar l’aplicació de la nostra metodologia als nostres projectes de rehabilitació.

Actualment, la rehabilitació és un dels àmbits més emergents en el sector de la construcció i l’enginyeria d’instal·lacions. Ara bé, a l’hora de rehabilitar és imprescindible emprar materials respectuosos amb l’entorn; tenint en compte el cicle de vida dels mateixos. És a dir, valorar aspectes com l’energia necessària per a la seva fabricació, els recursos (matèria primera), l’energia pel seu transport, les transformacions que es requereixen, la seva posada en obra, la distribució, el seu possible reciclatge o reutilització. En tot aquest procés, és important avaluar energèticament les construccions existents, incorporar les energies renovables, apostar per la reconstrucció amb una demanda energètica quasi zero, millorar les instal·lacions d’aigua, clima i calefacció, entre altres factors.

Precisament, des de JSS portem a terme projectes de rehabilitació d’escoles, museus, fàbriques…, sempre essent respectuosos amb el valor, estructura i l’entorn de l’edifici, aplicant

sistemes constructius i tecnologies que fan possible un desenvolupament més sostenible. En aquesta ocasió, destacarem:

Projecte de rehabilitació per a l’Escola Angeleta Ferrer a Mataró amb Bammp arquitectes i infraestructuras.cat. L’objecte de l’encàrrec va consistir en la reutilització i adequació de la nau de l’antiga Fàbrica de Paper Can Fàbregas, a Mataró, com Escola Angeleta Ferrer de 2línies.

En definitiva,rehabilitar edificis amb criteris d’eficiència energètica, millora la qualitat de vida de les persones. Per això, des de JSS apostem pels projectes de rehabilitació.