Enginyer Tècnic Industrial Empreses anteriors

  • Talleres Felipe Verdes
  • Humiclima
  • MAM instal·lacions
  • EMTE SAU
  • Estudis ESL

Team JSS: Amadeu Novell, experiència i polivalència

Un dels valors més importants de JSS és l’experiència. Els nostres professionals han participat i executat molts projectes d’instal·lacions, la qual cosa ens permet oferir solucions de gran qualitat tècnica. Un dels membres del nostre equip tècnic amb més experiència és Amadeu Novell, que es va iniciar a la professió el 1986.

Enginyer Industrial Elèctric de formació el seu perfil destaca per la seva gran versatilitat, capaç de desenvolupar projectes d’instal·lació de tot tipus, doncs en la seva carrera ha realitzat projectes de tot tipus, des d’equips per a la indústria, instal·lacions de climatització i projectes elèctrics entre moltes altres funcions.

Aquesta capacitat de polivalència ens aporta molt a JSS, ja que podem desenvolupar projectes d’instal·lacions molt amplis en una gran varietat de serveis.

Durant la seva carrera professional Amadeu ha seguit formant-se, ampliant sempre el seu coneixement i amb gran voluntat i interès per seguir aprenent. Ha realitzat el Curs de càlcul de càrregues tèrmiques en edificis UPC, el Curs de sistemes de climatització de VRV Mitsubishi, i el curs de riscos laborals a l’obra.