Enginyer Superior Industrial + 16 anys d’experiència

Curs d’instal·lacions d’energia solar tèrmica
Curs d’adaptació al nou CTE per estructures
Curs d’elaboració de projectes per activitats
Curs de càlcul i disseny de sistemes de climatització