Carmen peña  

Enginyer Civil

Team JSS: Carmen Peña, la metodologia en el desenvolupament del projecte.

Cada professional de JSS, com a conseqüència dels seus coneixements i experiència en l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions ens aporta un valor molt específic que ens ajuda a poder oferir solucions de qualitat i innovadores a tots els nostres clients.
Carmen Peña és enginyera civil i membre del nostre equip tècnic de suport. Les seves funcions són clau en garantir que tots els processos interns de l’empresa comptin amb uns alts estàndards metodològics. La metodologia emprada en els projectes és un element importantíssim ja que permet a tots els professionals involucrats en aquest projecte utilitzar un mateix llenguatge i augmentar la nostra productivitat, eficàcia i rendiment.
La metodologia de gestió de projectes té com a objectiu estandarditzar, estructurar i organitzar la manera de treballar. D’aquesta manera, tots els nostres projectes segueixen una mateixa estructura i ens permet posteriorment fer una valoració, per aprendre dels nostres errors i millorar les nostres actuacions futures.


Carmen Peña està amb nosaltres des de 2010, durant aquests anys i seguint la filosofia de JSS d’estar permanentment en actualització, ha seguit la seva formació realitzant diferents cursos per especialitzar-se i complementar les seves habilitats. En aquest sentit, ha realitzat el Curs de Formació en BIM Modelling amb el programari Revit, impartit pel Col·legi d’Arquitectura Tècnica i Edificació de Barcelona (CAATEB) i Píxel 51, participant així mateix en el Curs d’Eficiència Energètica en l’Edificació SOC