CEO. President

Enginyer Tècnic Industrial + 40 anys experiència

Llicenciat com a perit químic en 1979 i homologat com a enginyer tècnic industrial des del 1986.

Col·legiat al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona número 9.115.

Màster en Aprofitament d’Energia solar, Càtedra J. Artigas. Universitat Politècnica de Madrid.

Màster en Direcció d’empreses i producció per EAE a Barcelona.

Curs Especialització COETIC. Norma ISO 9000. Programa d’implantació en empreses i Certificat en l’àmbit de Direcció segons la norma de gestió de la qualitat de l’empresa ISO 9001 per Tuv Nord.

Empreses:

Metal·lúrgiques WOGA 1970-1974. Implantació de generadors de vapor per a la Indústria

GEA Ibèrica 1974-1975. Implantació d’intercanviadors de calor i aerorefrigerants.

COBRASA Metsä  1975 /1978.  Importació i implantació de peces i aliatges especials en base coure per a la Indústria Química Petroquímica i Nuclear.

ACV 1987-1990. Implantació i disseny d’acumuladors i calderes per ACS. Introducció d’energies alternatives.