Direcció financera i comercial

Arquitecte. + 25 anys experiència

Llicenciada en Arquitectura 1990 en l’especialitat d’edificació a l’ETSAV Universitat Politècnica de Catalunya.

Col·legiada al Col·legi d’Arquitectes COAC des de 1990 nº 20.575-3.

Certificada internacionalment a través d’Applus mitjançant la norma SGE 900 per a la Direcció experta d’empreses.

Acreditada pel departament d’Interior per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció Nivell C i A.

Acreditada per Aenor com a gestor energètic en implantació de la norma  50001 .

Acreditada com a auditor energètic advance per l’Agència de Certificació Professional. 

Formació de Postgrau/màster en Instal·lacions i energia i Direcció de projectes d’enginyeria a la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut Català de Tecnologia.

Agent de la propietat immobiliària pel Ministeri de Foment.

Professor associat d’Instal·lacions i infraestructura urbana a la Universitat Politècnica de Catalunya, Escoles d’Arquitectura de Barcelona i Sant Cugat i de forma puntual a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Fundació UPC. Membre del Tribunal final de Carrera a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona UPC.

Membre del consell docent i Professor de postgrau i Màster a l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i en el Col·legi d’Arquitectes tècnics i d’enginyers de l’edificació de Barcelona en els àmbits de:

  • Rehabilitació d’edificis. Mòdul d’Instal·lacions al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i al Col·legi d’Arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació.
  • Gestor energètic. Diagnosi i propostes d’Indicadors d’èxit, recolzat per la Generalitat de Catalunya i el projecte europeu Marie del qual és co-redactora del Procediment Marie amb Societat Orgànica i Anna Puigpey.