Responsable de Qualitat i Bim Manager

Enginyer Tècnic Industrial + 15 anys experiència

Col·laborador des de 01/10/2008

Formació en programació i ús control numèric industrial Formació avançada en A-Cad

Formació especialitzada en auditor intern ISO9001 per Qualinneo.

Curs de Formació en BIM MEP amb programa REVIT. CAATEB I PIXEL 51

Curs programa Design builder STUDIO SEED

Formació en Bim management. INavarro.