Propera construcció nou tanatori i crematori Sant Adrià de Besòs.

JSS participa en el disseny i la gestió de totes les instal·lacions, així com les tramitacions de llicència ambiental del mateix.

La societat Tanatori del Litoral SL, participada per Pompes Fúnebres de Badalona i Altima, té previst començar les obres de construcció del futur tanatori de Sant Adrià tan aviat com rebi els permisos necessaris per part de l’Ajuntament.