L’arquitectura industrial requereix coordinació i rigor. Coneix la metodologia de JSS Efficient Engineering en aquest àmbit

Des de JSS Efficient Engineering ens encarreguem del disseny i la gestió de projectes d’arquitectura industrial. Aquests tipus d’obres es caracteritzen per ser de grans dimensions i magnitud. Per aquest motiu, requereixen un elevat nivell de coordinació dels equips, control de costos i molt de rigor professional. A JSS apliquem la nostra metodologia pròpia per garantir la qualitat en qualsevol obra de construcció, remodelació o ampliació en aquest àmbit.

En totes les nostres intervencions en arquitectura industrial, apliquem les tecnologies més innovadores, com per exemple: el modelatge BIM. A més, sempre dediquem especial atenció als aspectes mediambientals, integrant criteris de racionalització d’eficiència energètica i essent respectuosos amb l’entorn. En aquest sentit, cal destacar que apliquem nous materials i instal·lacions d’estalvi que asseguren edificis més sostenibles.

A banda de les consideracions tècniques, també, tenim molt en compte l’aspecte estètic de les obres d’arquitectura industrial; doncs, representen la imatge de l’empresa que desenvolupa la seva activitat en el seu interior. Per a això, assessorem els nostres clients en l’elecció de la millor ubicació per a la seva empresa i desenvolupem el projecte en continu diàleg amb ells, a fi d’obtenir l’edifici que millor representi l’activitat i els valors de la seva companyia.

En l’àmbit de l’arquitectura industrial, desenvolupem projectes d’urbanització i enginyeria civil. Aquestes intervencions, també precisen una planificació i desenvolupament detallats i concrets que procurin l’obtenció del certificat de qualitat, responent al projecte urbanístic-arquitectònic global.

Des de JSS Efficient Engineering ens centrem en la integració de tots els processos en matèria de serveis, amb la finalitat d’optimitzar els costos, donar solucions globals i aconseguir que el projecte d’obra obtingui els resultats planificats sense desviar-se del pressupost pactat.

D’aquesta manera portem a terme els nostres projectes d’urbanització, tenint en compte: la planificació i estudis bàsics; la redacció dels projectes; el desenvolupament de projectes executius; l’enginyeria de detall; els estudis d’inundabilitat; la direcció d’obra i control de qualitat; la coordinació de seguretat i salut, entre molts altres factors.

arquitectura-industrial-JSS

En aquest enllaç, pots conèixer tots els nostres projectes en l’àmbit de l’arquitectura industrial (Projectes d’urbanització).