Avancen les obres del nou Tanatori del Litoral amb estructura prefabricada dirigides per la UTE entre Pompes Fúnebres de Badalona i Altima

Les obres del nou Tanatori del Litoral van per bon camí. Aquesta edificació, que destaca per l’estructura prefabricada, està sent promogut per la UTE (Unió Temporal d’Empreses) entre Pompes Fúnebres de  Badalona i Altima, dos experts gestors del sector. JSS Efficient Enginnering participa amb Susana Pastor Arquitecta, JM Pujol i Copcisa en aquest nou equipament.

Aquest és un equipament molt necessari  per a l’administració local i comarcal, ja que permet oferir a tots els habitants de Sant Adrià del Besòs el mateix nivell de qualitat dels serveis funeraris de la resta, ja que la població no disposa de cementiri.  

Durant els últims anys I gràcies a la confiança d’Altima, i en aquest cas també de Pompes Fúnebres de Barcelona, una propietat altament professionalitzada, JSS ha pogut aplicar els seus coneixements tècnics en enginyeria d’instal·lacions en un àmbit molt específic: l’arquitectura funerària.

Aquest tipus d’arquitectura requereix un coneixement molt específic. Només d’aquesta manera JSS ha pogut participar en el disseny de cementiris i tanatoris en diferents ciutats. A més, cada vegada més, ha treballat en la incorporació de forns crematoris.

El fet que tots els actors que treballen en aquest tipus d’edificacions, tècnics arquitectes, aparelladors i enginyers, comptin amb molta experiència en aquest àmbit acaba provocant que les solucions finals siguin cada vegada més eficients.

Un dels punts que requereix més atenció en aquests equipaments és l’obtenció de les llicències ambientals. Com que els centres són cada vegada de més complexes pel que fa a la gestió (cal recordar que per la seva classificació són annex d’impacte ambiental), han de passar controls en matèria de prevenció d’incendis així com d’emissions per part de la Generalitat.

 Per això,  i donat el rebuig injustificat de molta part de la població a la implantació d’aquests centres, és important que a banda del coneixement de la tecnologia dels forns més actualitzada s’aprofundeixi en les mesures correctores de filtres que s’estan i estaran aplicant reduint a mínims la incidència ambiental dels mateixos: És en aquest punt on els fabricants nacionals i internacionals sempre han treballat conjuntament amb JSS, donant suport.

Altres actuacions remarcables en aquest àmbit són: