Els concursos de projecte i obra: nou centre cívic a Sant Joan Despí

Els concursos de projecte i obra: nou centre cívic a Sant Joan Despí
Centre cívic a Sant Joan Despí

JSS ha participat en l’edificació del nou centre cívic a Sant Joan Despí conjuntament amb Batlle & Roig i ROGASA, dissenyant i implementant les instal·lacions. Una de les característiques principals d’aquest projecte és la seva titularitat pública, fet que suposa que les empreses hagin de passar un procés de concurs públic. L’administració utilitza com a sistema d’adjudicació la fórmula de projecte obra. Els equips tècnics s’han de coordinar amb les constructores, arquitectes i diferents actors en l’edificació per oferir un producte global final, ben definit i molt ben planificat per adequar-se a les necessitats de l’administració.

En aquest sentit, és l’experiència i la professionalitat de JSS el que ens permet adaptar-nos a tots els concursos públics, mantenint molt bona relació amb les diferents empreses col·laboradores i oferint solucions de qualitat adaptades al pressupost públic.

BIM

Sens dubte les tecnologies BIM han facilitat molt aquest procés, ara és possible planificar d’una manera molt completa tots els processos de l’edificació, també les instal·lacions. Això permet presentar els projectes amb un nivell de realisme absolut, prevenint tots els possibles inconvenients que podrien arribar a aparèixer.