Confiança i lleialtat

Quan la propietat és capaç de delegar el poder en el directiu no familiar, confia en ell i li dona suficient autonomia. El directiu pot desenvolupar les seves funcions de forma professional, demostrar les seves capacitats i guanyar-se l’autoritat moral i professional. El binomi confiança/lleialtat entre directiu i propietat entra en una dinàmica virtuosa que genera un sentiment d’inclusió. La persona que representa aquesta confiança a la nostra empresa és el nostre director general FRANCESC MARTÍNEZ, un gran directiu experimentat i alineat amb els valors de l’empresa que són també propis:

-Comportament ètic, preservant les bones pràctiques i protegint la imatge.

-Superació professional permanent i capacitació per mantenir la competitivitat.

-Capacitat per saber escoltar, liderar i gestionar equips compromesos.

-Independència en la presa de decisions i gestió de conflictes.

-Visió de futur per definir prioritats i gestionar el canvi constant.