Copartíceps en la creació d’un grup multidisciplinar per exportar coneixement en equipaments esportius de gran format de Llatinoamèrica.

Copartíceps en la creació d’un grup multidisciplinar amb empreses de BCN com Fluidra, Llop Gestió, Salter, Staff i mitjançant el despatx especialitzat Hernando & Sauque arquitectos i d’INDESCAT per exportar coneixement en equipaments esportius de gran format de Llatinoamèrica.