EQUIP

DIRECCIÓ


Francesc Juncosa

Francesc Juncosa

CEO i Soci fundador

Enginyer tècnic industrial

Estratègia i visió de futur

Una de les claus de l’èxit de JSS és sens dubte la figura de Francesc Juncosa, soci fundador i CEO de l’empresa. Responsable de l’estratègia i visió de futur de la companyia, Francesc Juncosa ha convertit JSS en un referent en l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions després de crear-la el 1990 juntament amb l’arquitecte Mª Lluïsa Sánchez. Llicenciat com a pèrit químic i homologat com a Enginyer Tècnic Industrial, Francesc Juncosa va començar implementant generadors de vapor per a la indústria per a posteriorment introduir-se en les energies alternatives dissenyant un captador solar per utilitzar l’energia solar. En aquest sentit, va realitzar un Màster en aprofitament d’energia solar per la Universitat Politècnica de Madrid. També és Màster en Direcció i Producció per l’EAE Business School a Barcelona.

+

Francesc Martínez

Francesc Martínez

Director general

Enginyer tècnic industrial

Lideratge i gestió

Tota empresa requereix d’un bon lideratge, i a JSS aquesta funció recau sobre Francesc Martínez, enginyer tècnic industrial i PDD per IESE. Amb més de 40 anys d’experiència i un llarg recorregut en la gestió d’equips i organitzacions empresarials en els sectors de l’enginyeria i les instal·lacions elèctriques i mecàniques, Francesc Martínez s’uneix a JSS el 2016. Francesc Martínez destaca per l’àmplia experiència i coneixement de tots els processos que intervenen en el disseny i implementació d’instal·lacions.

+

Mª Luisa Sánchez

Mª Luisa Sánchez

Directora financera i comercial

Arquitecta

Coneixement integral del sector

La sòcia fundadora de l’empresa Mª Luisa Sánchez és actualment directora financera i comercial, encarregant-se de gestionar els diversos recursos de l’organització i realitzant el contacte directe amb els clients. D’aquesta manera és garant del coneixement total de la situació de l’empresa en cada moment, quins projectes emprendre o quins són els recursos disponibles en cada moment. Llicenciada en Arquitectura en l’especialitat en edificació per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Mª Lluïsa Sánchez conta amb un gran ventall d’acreditacions i cursos. Entre ells destaca el SGE 900 en Direcció experta d’empreses i el de gestor energètic per Aenor i auditor energètic de l’Agència de Certificació Professional (ACP). Mª Lluïsa Sánchez combina l’activitat professional amb la docència, ja que és professora a la Universitat Politècnica de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

+

EQUIP TÈCNIC


Borja Bernal

Borja Bernal

Director Tècnic

Enginyer industrial

Experiència i polivalència

Enginyer industrial de formació, Borja Bernal compta amb més de 15 anys d’experiència en el sector i la seva polivalència suma en un equip tècnic que garanteix que qualsevol projecte d’enginyeria d’instal·lacions sigui desenvolupat correctament, treballant a més colze a colze amb el client i oferint solucions novedoses i eficaces.

El perfil de Borja Bernal permet a JSS abastar un gran ventall de serveis i solucionsper a projectes d’enginyeria d’instal·lacions urbanes i d’edificació, en l’àmbit industrial i en el d’obra civil, en edificis privats i en equipaments de serveis públics.

Borja Bernal és també un professional en continu aprenentatge que amplia la seva formació constantment en la línia de la filosofia d’empresa de JSS. En aquest sentit compta amb el Curs de REVIT MEP i Instal·lacions, el Curs en Càlcul i disseny de sistemes de climatització, el Curs d’elaboració de projectes d’activitats, el Curs d’adaptació al nou CTE per a les estructures i el Curs d’energia solar tèrmica.

+

Alberto Enciso

Alberto Enciso

Director de Producció

Enginyer tècnic industrial

Coneixement, experiència i capacitat organitzativa

Enginyer tècnic industrial amb més de 17 anys d’experiència en l’àmbit de les instal·lacions i la gestió d’equips, Alberto Enciso dirigeix l’equip d’enginyers i tècnics de JSS especialitzats en diverses disciplines de l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions.

La solidesa tècnica i organitzativa d’Alberto Enciso a l’hora de dirigir fa que JSS ofereixi un bon servei als clients sumant els esforços i dedicació de tot l’equip tècnic amb l’objectiu d’assolir tots els objectius planificats.

+


Dídac Cot

Dídac Cot

Didac Cot

Enginyer tècnic industrial

El treball en equip

Dídac Cot és enginyer tècnic industrial especialitzat en mecànica amb més de 10 anys d’experiència al sector.

Amb una gran capacitat de treball en equip, Dídac Cot ajuda als nostres tècnics i equips a coordinar-se millor i a assolir els objectius de JSS. Perfils com el de Dídac Cot completen l’estructura de JSS i contribueixen a treure el màxim de cadascun dels professionals com a conseqüència de la seva motivació i actitud al treballar.

La seva especialització en enginyeria mecànica i la seva experiència en el desenvolupament de projectes d’instal·lacions mecàniques permet a JSS oferir solucions noves en aquest àmbit.

A més, seguint la filosofia de JSS de formar-se contínuament, Dídac Cot ha realitzat un curs de SolidWorks 3D a la Fundació CIM vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

.

+

Rafael López

Rafael López

Enginyer tècnic industrial

Experiència i especialització en instal·lacions metàl·liques

Enginyer tècnic industrial en l’especialitat de mecànica, Rafael López és especialista en instal·lacions mecàniques i compta amb més de 25 anys d’experiència en el sector.

Rafael López compta també amb un gran ventall de cursos de formació, entre els que destaquen el curs en ‘Instrumentació, regulació i control aplicats – climatització’ en el centre de formació de Sauter i ‘Instal·lacions de gas’ al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. També està acreditat per Aenor com a gestor energètic 500001.

+

Amadeu Novell

Amadeu Novell

Enginyer tècnic industrial

Experiència i polivalència

Enginyer industrial elèctric de formació, Amadeu Novell és un dels membres de l’equip tècnic de JSS amb més experiència, ja que es va iniciar en la professió el 1986. El seu perfil destaca per la seva gran versatilitat, sent capaç de desenvolupar projectes d’instal·lació de tot tipus i solucions de gran qualitat tècnica. Entre els projectes destaquen equips per a la indústria, instal·lacions de climatització i projectes elèctrics, entre moltes altres funcions.

Durant la seva carrera professional Amadeu Novell ha seguit formant-se sempre per ampliar el seu coneixement. En aquest sentit ha realitzat el Curs de càlcul de càrregues tèrmiques en edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Curs de sistemes de climatització de VRV Mitsubishi i un curs de riscos laborals en obra.

+

Pedro Rojano

Pedro Rojano

Enginyer tècnic industrial

La gestió de la qualitat

Enginyer tècnic industrial amb més de 15 anys d’experiència, Pedro Rojano és el responsable de qualitat de JSS i garant que tots els processos comptin amb la màxima qualitat possible.

Pedro Rojano compta amb una formació específica i completa en l’àmbit de l’auditoria interna. En aquest sentit disposa de la certificació ISO 9001, atorgada per Qualinneo, un instrument organitzatiu que defineix els requisits dels sistemes de gestió de qualitat interns. Això permet a JSS disposar d’una metodologia de treball molt específica referent als processos, garantint sempre el compliment de totes les normatives de qualitat en els projectes que desenvolupa.

Pedro Rojano també és un expert en l’entorn del Building Information Modelling (BIM) i desenvolupa les tasques de BIM Manager, gestionant i coordinant l’equip de JSS que treballa amb aquesta eina, així com totes les informacions que generen els sistemes BIM.

+

Guillermo Machado

Guillermo Machado

Enginyer mecànic

Experiència i especialització en instal·lacions metàl·liques

Enginyer mecànic amb més de 15 anys d’experiència, Guillermo Machado forma part de l’equip de JSS des del 2005. Des d’aleshores ha crescut juntament amb JSS, especialitzant-se en l’àmbit de les instal·lacions mecàniques.

Un dels valors més destacats del perfil del Guillermo és el seu afany per la constant actualització, ja que durant els últims anys ha cursat una gran varietat de cursos de formació addicionals: Curs de Líder, Calener i HULC amb Societat Orgànica, Curs Design Builder i Curs de Formació en BIM MEP amb el programa REVIT.

Guillermo Machado també realitza tasques de docència, ja que és formador en certificació energètica a l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

+

Manuel Jiménez

Manuel Jiménez

Projectista tècnic elèctric

Especialització en instal·lacions elèctriques

Amb una llarga experiència en el sector de l’enginyeria elèctrica, Manuel Jiménez és l’especialista de l’equip tècnic de JSS en instal·lacions elèctriques amb un perfil professional que permet oferir solucions d’alta qualitat i adequades a la normativa vigent.

A més, la seva voluntat de constant actualització ajuda JSS a estar permanentment al corrent dels principals avenços del sector. En aquest sentit, Manuel ha realitzat el Curs d’Enginyeria Legal en Instal·lacions de BT-AT, el Curs d’Enginyeria Elèctrica d’Adaptació al nou Reglament i el Curs de Certificació de competència.

+

Alicia Marcillas

Alicia Marcillas

Arquitecta

Qualificació i especialització en eficiència energètica

JSS està altament compromesa i sensibilitzada amb el medi ambient. Cada vegada més les noves edificacions han d’adaptar-se a les legislacions vigents amb l’objectiu de ser el màxim d’eficients energèticament.

Per a complir aquest requisit i poder oferir solucions cada dia més eficaces i sostenibles, JSS compta amb professionals com Alicia Marcillas, arquitecte superior amb més de 15 anys d’experiència en el disseny i construcció d’edificis i en conseqüència en l’obtenció de la màxima eficiència energètica.

Alicia Marcillas també va cursar un postgrau d’eficiència energètica d’edificis a la Universitat d’Oxford Brookes. Així mateix, el 2007 va obtenir el títol oficial de Formador en Certificació Energètica d’Edificis.

El coneixement d’Alicia Marcillas proporciona a JSS una gran solvència al assessorar en Certificació d’Avaluació de la Sostenibilitat, LEED i BREAM incloent instal·lacions d’energia renovable en tots els nostres projectes.

+

Ignasi García

Ignasi García

Enginyer

Especialització en electrònica i instal·lacions

Enginyer amb 15 anys d’experiència al sector, Ignasi García és el responsable de direcció d’obres. Ha treballat al sector industrial realitzant projectes en pràcticament totes les especialitats, fet que el converteix en un professional amb una gran versatilitat i capacitat de treball en equip.

A més, Ignasi García comparteix un altre valor amb JSS, el seu afany per seguir formant-se i creixent. Ha realitzat dos cursos a NIK Enginyers sobre Climatització i Fred Industrial.

+

EQUIP TÈCNIC DE SUPORT


David Muñoz

David Muñoz

Arquitecte Tècnic

BIM Manager i coordinador MEP

Arquitecte tècnic de formació, David Muñoz gestiona i coordina el desenvolupa de noves eines en la construcció. Entre elles destaca el modelat de la informació de construcció (BIM), una tecnologia que ha revolucionat totalment el sector de l’edificació i la construcció i que permet visualitzar en tres dimensions un projecte abans de ser construit. El BIM permet a l’equip tècnic de JSS visualitzar i implementar les instal·lacions abans del seu muntatge amb l’objectiu de detectar i corregir els possibles errors o inconvenients que puguin sorgir durant l’execució de l’obra.

David Muñoz s’ocupa del desenvolupament de projectes col·laboratius en Revit mep, d’organitzar el model BIM i de coordinar-se amb els diferents professionals per assegurar l’èxit en tots els processos que desenvolupa JSS.

David Muñoz també aposta per la formació constant en totes les eines que ofereix l’entorn com són el Revit, Naviswork o Dynamo, intentant mantenir-se actualitzat per seguir un bon flux de feina amb els clients.

+

Roberto Domínguez

Roberto Domínguez

Arquitecte tècnic

Expert en BIM

El present i futur del món de l’edificació i la construcció passa per estar al dia constantment de les últimes tecnologies que revolucionen el sector. Una de les tècniques que van revolucionar i que segueix transformant aquest àmbit és el Building Information Modelling (BIM), una tecnologia que permet visualitzar en tres dimensions un projecte abans de construir-se. El BIM permet al nostre equip tècnic visualitzar les instal·lacions abans del seu muntatge amb l’objectiu de detectar i corregir els possibles errors o inconvenients que puguin sorgir durant l’execució de l’obra. A JSS tenim un equip destinat a la gestió i al modelatge de la informació de construcció (BIM) i a tota la informació que sorgeix d’aquest sistema. L’arquitecte tècnic en edificació Roberto Domínguez reforça aquesta divisió amb el seu coneixement i experiència en models BIM d’arquitectura i instal·lacions. Postgrau en BIM Manager al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, ha participat en projectes com la seu central d’Inditex a Arteixo (Galícia) i de 48 habitatges a Volpelleres (Sant Cugat del Vallès).

+

Daniel Montero

Daniel Montero

Arquitecte i Enginyer d’edificació

Projecció en enginyeria d’instal·lacions

Arquitecte de formació i cursant l’últim any d’Enginyeria d’Edificació, Daniel Montero vol dedicar la seva carrera profesional a l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions. Daniel Montero compta amb una experiència laboral en diversos despatxos d’arquitectura com a suport de Direcció d’Execució i suport de projectes. També ha estat delineant i ha realitzat aixecaments de plans d’immobles. En la línia de l’aposta per l’actualització contínua de JSS, Daniel Montero ha estat formant-se en diverses àrees realitzant cursos d’introducció a la Valoració Immobiliària i d’introducció a l’Impressió en 3D, els dos al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

+

Marta Gutiérrez

Marta Gutiérrez

Projectista especialista en incendis i activitats

L’actitud multiplica

Delineant projectista amb més de 10 anys d’experiència, Marta Gutiérrez aporta el seu coneixement principalment en el desenvolupament de projectes bàsics i d’activitat però també realitza formació i desenvolupament de projectes en l’entorn BIM.

Marta Gutiérrez suma a les seves capacitats professionals un element clau per al bon funcionament intern de JSS: l’actitud. L’aportació de Marta Gutiérrez és crucial per assegurar que tots els processos siguin executats correctament amb una bona sintonia de feina i, en definitiva, per assegurar una bona relació amb els clients.

+

Carmen Peña

Carmen Peña

Carmen peña  

Enginyeria civil

La metodologia en el desenvolupament del projecte

Enginyera civil de formació, Carmen Peña desenvolupa funcions clau per a JSS al garantir que tots els processos interns de l’empresa compten amb uns alts estàndards metodològics. La metodologia utilitzada en els projectes és un element molt important ja que permet a tots els professionals involucrats en un projecte emprar  un mateix llenguatge i augmentar la productivitat, eficàcia i rendiment. L’objectiu és estandarditzar, estructurar i organitzar la manera de treballar.

Membre de l’equip des del 2010, Carmen Peña segueix la filosofia d’actualització permanent de JSS i ha seguit la seva formació realitzant diferents cursos per a especialitzar-se i complementar les seves habilitats. En aquest sentit, ha realitzat el Curs de Formació en BIM Modelling amb el software Revit impartit pel Col·legi d’Arquitectura Tècnica i Edificació de Barcelona i Pixel 51, participant també en el Curs d’Eficiència Energètica en l’Edificació SOC.

+

Beatriz Felipe

Beatriz Felipe

Arquitecta tècnica

Joventut, futur i voluntat

Arquitecta tècnica de formació, Beatriz Felipe forma part de l’equip tècnic de suport de JSS i aporta a l’empresa una gran voluntad d’aprenentatge i un gran sentit de la dedicació i responsabilitat.

La responsabilitat i l’alt grau de dedicació que Beatriz Felipe plasma en totes i cadascuna de les feines en les que intervé, així com la seva disponibilitat de treballar en equip, contribueix a oferir un bon producte en l’àmbit de l’enginyeria.

+

Andrea Toldra

Andrea Toldra

Física

Progressió de futur en l’àmbit de l’energia i l’acústica

Llicenciada en Física i membre del departament d’energia i acústica de JSS, Andrea Toldra aporta una alta comprensió dels principis físics associats al concepte d’eficiència energètica, clau en els nostres projectes d’instal·lacions.

En l’àmbit de l’energia, a més d’un gran coneixement sobre les instal·lacions que projectem i les normatives existents, és també molt important controlar tot allò relacionat amb la física. Un coneixement que aporta Andrea Toldra.

+

Mireia Nebot

Mireia Nebot

Arquitecta

Especialització en sostenibilitat i eficiència energètica

Mireia Nebot és una jove arquitecta con experiencia especializada en sostenibilidad y eficiencia energética. Ha treballat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a l’Oficina d’Urbanisme i Arquitectura (OUA) i en Investigació d’Arquitectura Mediterrània (IAM). Ha estat també arquitecta executiva a Revit en un equipament públic, una deixalleria a Sant Just Desvern i en un parc de ‘work out’ a Sant Vicenç dels Horts.

+

COL·LABORADORS


BCN Enginyers

BCN Enginyers

Josep Pont

Responsable d’Acústica i Telecomunicacions

Enginyer Telecomunicacions 

 

David Mesquida

Responsable de Telecomunicacions

Enginyer Telecomunicacions 

 

 

+

Agnes Monteys

Agnes Monteys

Arquitecte Tècnic Seguretat i Salut

 

 

+

Visi Nacarino

Visi Nacarino

Administració

 

 

+

Bufette Duque de Lama

Bufette Duque de Lama

RRHH

Col·laborant des del 2000

 

+

Controlip

Controlip

Manel Estévez, Responsable Informàtic 

 

 

+

Qualinneo

Qualinneo

Mònica Treserra. Assessora i auditora de qualitat.

 

+

Zip Zap social

Zip Zap social

Agència especialitzada en màrqueting digital que treballa cada dia per difondre el valor afegit de JSS en el sector de la construcció i l’edificació.

+

Humaniza Services

Humaniza Services

Informàtics. Disseny Intranet 

+

Mònica Cendra

Mònica Cendra

Enginyer tècnic industrial. Direcció tècnica d’obres 

+

David Casadevall

David Casadevall

Consultor Acústic

+

Albert Farre

Albert Farre

Sictel Telecom

Enginyer Telecomunicacions

+

Vols més informació


Av. de la Riera de Cassoles 43-45
Àtic 2 i 3
08012 Barcelona

932 175 051
jss@coac.es