QUALITAT

JSS disposa de l’acreditació de la Norma de qualitat ISO 9001 i la seva política de qualitat és:

Treballem sistemàticament amb la finalitat de que les nostres propostes siguin innovadores i rigoroses, per assolir cada vegada un millor nivell de qualitat i d’eficiència. Busquem la millora continua en el servei als nostres clients, siguin els usuaris finals o els components d’equips multi disciplinaris, i tenim el compromís de compliment dels requeriments de qualitat .

1Rigor Tècnic:

Aconseguir el màxim nivell de QUALITAT dels projectes, basat en el compliment de la normativa vigent, la integració racional en el projecte global  i la formació permanent de l’equip de treball. Recollint alhora les innovacions del mercat i les mesures de reducció de l’impacte ambiental.

2Satisfacció del client:

Busquem com a prioritat la satisfacció del client en el servei rebut, tenint en compte les especificitats de cada un d’ells i, basant-nos en la bondat dels treballs, l’estricte compliment dels terminis i l’agilitat en les gestions.

3Versatilitat:

Un dels reptes que ens marquem, és aconseguir una gran capacitat d’adaptació de l’equip a les noves necessitats de la societat, ampliant els àmbits de treball a la rehabilitació, l’eficiència energètica, aplicant de forma innovadora els coneixements a nous àmbits de mercat i  plantejant noves formes de gestió conjunta amb els membres d’un mateix col·lectiu, com la ACI o equips de treball d’àmbit nacional o internacional.

4Equip de treball i conciliació:

L’objectiu és disposar d’un equip humà motivat, alhora que implicat, en aquestes fites comuns de millora de la qualitat. Promovent  la bona comunicació entre ells mateixos i amb la resta d’agents, la sistemàtica de treball en evolució constant per una millora continua i respectant amb aquesta la conciliació familiar.

5Objectius:

Ens comprometem a treballar per assolir les prioritats i les directrius marcades pel sistema de gestió integrat, lluitant perquè la bona organització permeti una rendibilitat suficient per la continuïtat i expansió així com la retenció del talent i de la satisfacció dels clients. Volem oferir solucions que generin valor.

Vols més informació


Av. de la Riera de Cassoles 43-45
Àtic 2 i 3
08012 Barcelona

932 175 051
jss@coac.es