Expansió amb el nou Shiplift al port de Barcelona per Marina Barcelona 92

JSS comença els tràmits de gestió de la llicència ambiental del nou equipament.

El Shiplift és una plataforma dissenyada per a l’elevació de vaixells que s’eleva mitjançant uns motors. La plataforma ha de baixar fins a la cota -15.20 m per sota del nivell del moll per poder elevar els vaixells per als quals es dissenya. Així mateix i amb la finalitat de disposar d’una àrea per ubicar els diferents vaixells que aixeca el shiplift i poder realitzar les operacions de manteniment en els mateixos, cal disposar una superfície de moll.