JSS, A LA JORNADA D’ATECYR SOBRE NOUS REPTES DE FUTUR DEL CODI TÈCNIC D’EDIFICACIÓ (CTE)

JSS participarà el proper 20 de febrer en una jornada organitzada a Barcelona per l’Agrupació Catalunya de l’Associació Tècnica Espanyola de Climatització i Refrigeració (ATECYR) en què s’abordaran les noves fites del futur del Codi Tècnic d’Edificació (CTE). Entre elles destaquen els edificis de consum d’energia gairebé nul, els casos pràctics i les tendències en diverses zones climàtiques.

L’enginyer mecànic de JSS Guillermo Machado aportarà la visió de l’enginyeria en una jornada on s’exposaran les modificacions que ha patit el Document Bàsic d’Estalvi d’Energia i les solucions tècniques que es podran adoptar en el disseny de noves edificacions en funció del seu ús i la zona climàtica, tant en edificis nous com rehabilitats. Tot plegat per assolir els nous llindars que determina la legislació i obtenir així els edificis de consum d’energia gairebé nul.

Per això s’analitzaran els nous indicadors energètics proposats en el document i quina relació tenen amb els actuals indicators de certificació energètica. En aquest sentit es destacarà que el disseny dels nous edificis s’haurà de centrar tant en el seu envoltant tèrmic com en la integració de sistemes passius i actius per assolir el benestar de les persones. Es discutirà a més sobre la importància que té la implementació de diverses fonts d’energia renovable i l’obtenció de la màxima eficiència dels sistemes tècnics convencionals. Durant la jornada s’exposaran també alguns exemples pràctics amb l’eina energyplus.

La jornada tindrà lloc el 20 de febrer de 17.00h a 20.15h a la seu del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya a Barcelona. T’hi pots inscriure, gratuïtament, aquí