JSS Efficent Enginnering s’endinsa en les Metodologies Àgils

El 27 de setembre l’equip de JSS Efficient Enginnering va realitzar un taller de Metodologies Àgils en La Salle Campus Barcelona – URL en el marc de les formacions ‘In company’ que tenen com a objectiu l’impuls i el desenvolupament del màxim talent a les empreses.

Els Mètodes Àgils s’han convertit en una alternativa als mètodes clàssics de gestió de producte o de projecte. Es basen en un conjunt de millores pràctiques que s’apliquen de manera regular i que es donen suport a unes amb altres per a fomentar el treball en equip i obtenir el millor resultat possible.

Mitjançant aquest tipus de jornades, en JSS es promou un canvi de mentalitat en un entorn complex. La premissa bàsica és fer-ho diferent per a fer-ho millor. A continuació, detallem els principis bàsics del Manifest Àgil:

  • Els processos Àgils aprofiten el canvi per a proporcionar un avantatge competitiu al client la satisfacció del qual és la nostra prioritat.
  • Els responsables del negoci i els desenvolupadors treballem junts. Els projectes es desenvolupen entorn d’individus motivats El mètode més eficient i efectiu de comunicar informació és la conversa cara a cara.
  • L’atenció contínua a l’excel·lència tècnica i al bon disseny millora l’Agilitat. La simplicitat és essencial.
  • Les millors treballs emergeixen d’equips autorganitzats. A intervals regulars l’equip reflexiona sobre com ser més efectiu per a continuació ajustar i perfeccionar el seu comportament en conseqüència