JSS Efficient Engineering participa en la construcció de la nova escola de música i institut amb sistema estructural de fusta per a l’Ajuntament del Catllar, amb Bammp Arquitectes

JSS Eficcient Engineering participa en el disseny de les instal·lacions en un projecte assistit per a K2 consulting en una nova escola de música construïda totalment de fusta per a l’Ajuntament del Catllar, a Tarragona i treballant conjuntament amb Bammp Arquitectes.

JSS és una enginyeria experta en aquest tipus d’edificacions, ja que va realitzar la primera escola d’Espanya construïda totalment utilitzant fusta contralaminada. Es tracta de l’Escola La Canaleta de Vilaseca, una edificació de 2260m2 amb un alt nivell d’eficiència energètica.

Treballar amb una estructura de fusta condiciona tots els traçats de les instal·lacions, que han de ser visibles. De la mateixa manera, tot el treball de coordinació, disseny de components i resultats finals ha de ser molt més curós.

La construcció és una ampliació d’un equipament existent, cosa que dificulta totes les actuacions i presenta un repte pel que fa a la gestió comuna dels dos edificis.

Un dels elements més importants en equipaments públics construïts amb fusta és la reacció al foc i la resistència estructural davant un incendi. És per això que els materials, altament provats en altres països, s’han d’acreditar amb certificats d’homologació vigents.

D’altra banda, la gran experiència en treballs per a l’administració (ja sigui per a infraestructuras.cat, BIMSA o el Consorci de l’Educació de Barcelona) i la gran quantitat d’edificis d’ús docent realitzats, permet innovar i implementar els sistemes més adequats per a l’ús i el seu posterior manteniment.

Podeu consultar tots els treballs de JSS d’ús docent al portafoli adjunt.