JSS Efficient Engineering, un dels socis fundadors de l’Associació de Consultors d’instal·lacions que celebra els seus 10 anys de recorregut.

L’Associació de Consultors d’Instal·lacions, ACI, celebra el seu 10è aniversari. JSS, un dels socis fundadors, felicita a l’associació i anima a seguir molts anys més desenvolupant la important tasca que realitza.

ACI neix de la voluntat d’un grup de Consultories catalanes de disposar d’una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals de la consultoria d’instal·lacions davant dels diferents agents que intervenen en el procés de l’edificació. Les primeres reunions de treball es remunten a mitjans de 2007 fins que s’assoleix un grau de compromís i de maduració de la idea prèvia que permet presentar el projecte a altres estaments a partir del primer trimestre de 2008. El juliol de 2008 es signen els Estatuts, que són aprovats per la Generalitat el 17 de desembre del mateix any.

Principals objectius: Els objectius de partida de l’Associació de Consultors d’Instal·lacions són:

  • Prestigiar la professió, donant suport i promovent la imatge de les consultories d’Instal·lacions, destacant la importància de les instal·lacions en el món de l’edificació.
  • Expressar el punt de vista col·lectiu dels Consultors d’Enginyeria.
  • Vetllar per l’ètica i dignitat professional dels seus membres i treballar per fer-la extensiva a tota la comunitat professional. Vetllar pel respecte als drets dels particulars, siguin professionals, clients i/o col·laboradors.

 Per a més informació, podeu consultar la web de l’Associació.