JSS està treballant en la construcció d’un nou forn crematori en l’ampliació i reforma del Tanatori de Gavà per Altima i amb BJAASS Arquitectes

Durant els últims anys i gràcies a la confiança d’Altima, una empresa altament professionalitzada referència en el seu sector,  hem pogut aplicar els nostres coneixements tècnics d’enginyeria en un tipus d’instal·lacions molt específic: l’arquitectura funerària en general amb el disseny de cementiris, i tanatoris de diferents ciutats, i la incorporació, cada vegada més de Forns crematoris.

Les llicències ambientals d’aquests centres són ocasionalment molt complicades de gestionar, requereixen un coneixement absolut, ja que per la seva classificació son  annex d’impacte ambiental i  a banda dels controls en matèria de prevenció d’incendis han de passar controls exhaustius de la Generalitat per controlar el nivell d’emissions.

Per això i donat el rebuig injustificat de molta part de la població a la implantació d’aquests centres és important que a banda del coneixement de la tecnologia dels forns més actualitzada s’aprofundeixi en les mesures correctores de filtres que s’estan i estaran aplicant reduint a mínims la incidència ambiental dels mateixos: És en aquest punt on els fabricants nacionals i  internacionals ens han donat sempre el seu suport.

Altres actuacions remarcables són:

Esperem que aquesta especialització ens permeti millorar cada cop més els nostres serveis.