JSS i Coll Leclerc Architects, guanyadors del projecte de la construcció d’una nova escola per infraestructures.cat, on la metodologia BIM torna a ser rellevant

JSS ha guanyat el concurs públic d’infraestructures.cat per la construcció d’una nova escola a Sant Fruitós de Bages (Escola Pla del Puig) de 2.000 m2, que es dissenyarà utilitzant la metodologia BIM com a referent.

L’administració pública exigeix que tots els seus projectes es realitzin dins l’entorn BIM. Molts promotors privats han agafat el relleu i també estan exigint la utilització d’aquesta metodologia de treball, que facilita enormement l’intercanvi d’informació entre tots els actors implicats en un projecte d’edificació i la previsualització en tres dimensions de l’edifici.

Això ha suposat que tots els despatxos d’arquitectura i les enginyeries treballin de manera habitual en aquest entorn, formant al personal en el modelatge i introduint la figura dels BIM Managers, que participen en totes les etapes del procés.

El BEP, estructura coordinada en el núvol de tots els agents, la coordinació de conflictes amb el Naviswork i, el que és més rellevant, la incipient coordinació amb l’estructura d’amidaments i la programació a través de Dynamo són factors claus de maduresa de tots aquells que ja tenen experiència en aquest camp.

Malgrat això, no utilitzem l’entorn Revit en tots els projectes perquè depenem de que el despatx d’arquitectura també ho faci, però actualment un percentatge molt elevat dels nostres clients, sobretot en els treballs de l’administració, ja incorporen aquesta metodologia de manera transversal i no externalitzada.

Creiem que és molt important comptar amb professionals al nostre equip experts en BIM, d’aquesta manera tot l’equip pot treballar conjuntament i no ha de dependre de personal extern. Projectes que hem realitzat amb entorn BIM: