JSS TREBALLA EN EL PROJECTE SLOW OFFICES, UN NOU EDIFICI INDUSTRIAL I COMERCIAL A SANT CUGAT

JSS Efficient Engineering està treballant en el disseny de les instal·lacions de “Slow Offices Sant Cugat”, un edifici que acollirà oficines i també un concessionari Quadis per a Jaguar, Land Rover i Mercedes a Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El projecte de BAILORULL Arquitectes per a la immobiliària Marcove, és un referent de la filosofia H.A.U.S. System que busca crear espais saludables per a desenvolupar l’activitat mitjançant el disseny de l’envolvent i la funcionalitat dels espais i les instal·lacions.

La complexitat d’aquesta obra, que també disposa d’aparcament privat, resideix justament en la coordinació dels usos industrial i comercial del concessionari amb l’edifici d’ús administratiu.