La direcció de JSS: eficàcia i professionalització en el lideratge

Tota bona empresa necessita un equip de direcció amb iniciativa, entusiasme i esperit emprenedor. És per això que l’equip de direcció i coordinació de JSS Engineering està format per quatre professionals amb una llarga trajectòria, experiència i visió crítica, que els permet prendre i executar decisions adequades alhora que liderar la companyia amb plena confiança.

Una de les claus de l’èxit en aquests 28 anys d’existència de JSS ha estat i segueix sent sens dubte la figura de Francesc Juncosa, soci fundador i CEO de l’empresa. Francesc Juncosa és el responsable de la definició de l’estratègia a seguir a tot moment amb plena visió de futur per JSS, la qual cosa ha permès i segueix permetent a l’empresa canviar i créixer fins a convertir-se en un referent en l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions.

De la mateixa manera, no estaríem parlant de JSS si no fora per Mª Luisa Sánchez, l’altra sòcia fundadora de l’empresa i actual directora comercial i financera. Luisa Sánchez té sota la seva responsabilitat de la gestió comercial i la gestió financera de l’empresa realitzant el contacte i seguiment dels clients garantint d’aquesta forma la comprensió total del projecte i de les específiques necessitats de cada projecte i client. La bona gestió financera efectuada així mateix per Luisa Sánchez, fa que la companyia estigui dotada a tot moment dels recursos necessaris per al normal desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

A JSS la responsabilitat de la direcció general recau sobre Francesc Martínez, Enginyer tècnic industrial, i PDD a IESE, amb més de 40 anys d’experiència en el sector i amb un llarg recorregut en la gestió d’equips i organitzacions empresarials. Francesc Martínez és un perfil amb moltíssima experiència i coneixement en tots els processos que intervenen en el disseny i implementació d’instal·lacions, un director general ideal per JSS.

A aquest equip directiu, JSS ha sumat en els últims mesos a Alberto Enciso, com a director de producció, responsable de coordinar i dirigir l’equip tècnic i de disseny per assegurar la millor consecució dels objectius requerits pels nostres clients. Alberto Enciso és Enginyer Tècnic Industrial amb més de 17 anys d’experiència en l’àmbit de les instal·lacions i la gestió d’equips desenvolupant gran part de la seva carrera professional dins de l’empresa San José Enginyeria.

És la suma de coneixements, experiència i visió de futur de l’equip d’adreça de JSS és el que permet a aquesta companyia emprendre nous reptes, seguir millorant i mantenint un creixement, basat en la confiança dels seus clients i en el compromís de JSS.