L’enginyeria d’instal·lacions requereix coordinació i rigor. Coneix la metodologia de gestió de la qualitat ISO 9001 a JSS Efficient Engineering

Des de JSS Efficient Engineering ens encarreguem del disseny i la gestió de projectes d’enginyeria en l’àmbit de l’edificació, l’àmbit industrial, la rehabilitació i la urbanització. Aquests tipus d’obres es caracteritzen per la importància del treball en equip i la protocol·lització i metodologia, el que significa un elevat nivell de coordinació dels equips, control de costos i molt de rigor professional. A JSS apliquem la nostra metodologia pròpia per garantir la qualitat en qualsevol obra de construcció, remodelació o ampliació en aquest àmbit.

En totes les nostres intervencions en l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions, apliquem les tecnologies més innovadores, com per exemple: el modelatge BIM. A més, sempre dediquem especial atenció als aspectes mediambientals, integrant criteris de racionalització d’eficiència energètica i essent respectuosos amb l’entorn. En aquest sentit, cal destacar que apliquem nous materials i instal·lacions d’estalvi que asseguren edificis més sostenibles.

La implantació de l’ISO 9001 ha suposat la definició d’una política de qualitat  i la  continuïtat en la implantació de la mateixa. Aquesta política de qualitat es basa a treballar sistemàticament amb la finalitat de què les nostres propostes siguin innovadores i rigoroses, per assolir cada vegada un millor nivell de qualitat i d’eficiència. Busquem la millora contínua en el servei als nostres clients, siguin els usuaris finals o els components d’equips multidisciplinaris, i tenim el compromís de compliment dels requeriments de qualitat. Principalment, ens basem en 5 aspectes:

  1. Rigor tècnic. Aconseguir el màxim nivell de qualitat dels projectes, basat en el compliment de la normativa vigent, la integració racional en el projecte global i la formació permanent de l’equip de treball. Recollint alhora les innovacions del mercat i les mesures de reducció de l’impacte ambiental.
  1. Satisfacció del client. Busquem com a prioritat la satisfacció del client en el servei rebut, tenint en compte les especificitats de cada un d’ells, i basant-nos en la bondat dels treballs, l’estricte compliment dels terminis i l’agilitat en les gestions.
  1. Versatilitat. Un dels reptes que ens marquem, és aconseguir una gran capacitat d’adaptació de l’equip a les noves necessitats de la societat, ampliant els àmbits de treball a la rehabilitació, l’eficiència energètica, aplicant de forma innovadora els coneixements a nous àmbits de mercat i plantejant noves formes de gestió conjunta amb els membres d’un mateix col·lectiu, com l’ACI o equips de treball d’àmbit nacional o internacional.
  1. Equip de treball i conciliació. L’objectiu és disposar d’un equip humà motivat, alhora que implicat, en aquestes fites comunes de millora de la qualitat. Promovent la bona comunicació entre ells mateixos i amb la resta d’agents, la sistemàtica de treball en evolució constant per una millora contínua i respectant amb aquesta la conciliació familiar.
  1. Objectius. Ens comprometem a treballar per assolir les prioritats i les directrius marcades pel sistema de gestió integrat, lluitant perquè la bona organització permeti una rendibilitat suficient per a la continuïtat i expansió, així com, la retenció del talent i de la satisfacció dels clients. Volem oferir solucions que generin valor.

També, disposem d’Acreditacions com la SGE 900 en direcció experta d’empreses, auditors i gestors energètics per AENOR i partners KNX en la contínua formació transversal dels equips.