L’equip d’energia i acústica de JSS · Professionalitat en l’eficiència energètica

Un dels trets  diferencials de JSS és la clara aposta per les energies renovables i l’eficiència energètica en tots els nostres projectes d’instal·lacions. Avui us presentem el nostre equip d’energia i acústica, encapçalat per Alícia Marcillas amb el suport d’Andrea Toldra.

Per complir aquest requisit i poder oferir solucions cada dia més eficaces i sostenibles en el temps, JSS compte amb professionals com Alicia, arquitecta superior amb més de 15 anys d’experiència basada en el disseny i construcció d’edificis i en conseqüència en l’obtenció de la màxima eficiència energètica.

Alicia, a més de ser Arquitecte Superior, va realitzar un postgrau a la Universitat d’Oxford Brookes, relatiu a Energy Efficient Building.

Així mateix l’any 2007 va obtenir el títol oficial de Formador en Certificació Energètica d’Edificis.

El coneixement en aquest camp d’Alicia, així com el de la resta del nostre equip tècnic, ens proporciona una gran solvència en assessorar la Certificació d’Avaluació de la Sostenibilitat, LEED i BREAM en incloure instal·lacions d’energia renovable en tots els nostres projectes.

 En l’àmbit de l’energia, a més d’un gran coneixement sobre les instal·lacions que projectem i les normatives existents, és també molt important estar dotat de persones que tinguin una alta comprensió dels principis físics associats al concepte d’eficiència energètica.

És per això que comptem en la nostra estructura amb Andrea Toldra, Llicenciada en Física que pertany al departament d’energia i acústica. La integració d’energia i acústica en un edifici necessita alhora dels coneixements tècnics de construcció a través del responsable del departament Alícia Marcillas però també dels coneixements específics de la seva llicenciatura que ens aporta Andrea.