JSS participa amb l’Agència Catalana del Patrimoni de la Generalitat en la implantació de sistemes de gestió d’energia basats en la norma 50.001 i en el protocol Marie

Les iniciatives de millora de la gestió energètica d’equipaments culturals de la Generalitat, impulsades per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, han estat seleccionades com a Projecte Tractor de l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d’Edificis (ECREE).

Aquesta iniciativa, que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 25 de febrer de 2014, recull els fruits dels treballs previs desenvolupats pel Projecte europeu MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Improvement).

Els projectes tractor són aquells projectes de renovació energètica d’edificis, promoguts per entitats membres de l’ECREE o que compten amb el seu suport, i que compleixen una sèrie de criteris que fan que assoleixin un caràcter d’innovació, publicitat, estalvi i inversió que els converteix en projectes senyers i de referència per l’ECREE.

Aquests projectes tractor tenen com a objectiu assolir estalvis d’energia significatius, utilitzant solucions innovadores amb materials i fonts energètiques renovables.

El pla d’eficiència energètica dels equipaments patrimonials de la Generalitat es va posar en funcionament a finals del 2014 amb l’objectiu d’implementar l’eficiència en la gestió energètica del patrimoni cultural i de conscienciar a tots els treballadors implicats i usuaris dels equipaments sobre l’estalvi energètic respecte els seus beneficis mediambientals i econòmics.

Fins a la data s’han desenvolupat les dues primeres fases del pla, consistents en la creació d’un comitè d’impuls públic-privat, l’optimització de la contractació de potències energètiques, la formació dels mantenidors interns com a gestors energètics, la implementació d’un sistema de monitorització que recull i analitza les dades, així com la redacció d’un protocol d’eficiència energètica que contempla les accions de millora a desenvolupar en la tercera fase.

Els resultats obtinguts d’aquestes accions són un estalvi del 3,74% en potència energètica i un estalvi de l’1,40% en la facturació anual. La previsió d’estalvi prevista en el protocol, desenvolupat pels participants del Postgrau de Gestió Energètica dels Edificis de l’Escola Sert, és del 16,84% sobre el consum anual. Els propers mesos s’inicia el protocol de comunicació de les accions de millora adreçat als treballadors perquè adoptin les mesures corresponents per l’optimització de l’ús de les energies i hàbits de consum responsable.