Participació en el disseny de les instal.lacions del MUSEO DEL AGUA. MARRUECOS amb Magma Disseny S.L.