INFORMACIÓ GENERAL: Ús docent, Vila-Seca, Tarragona (2013-2014). Superfície total de 3480 m2.

EL CLIENT: Ajuntament de Vilaseca / Dep. Educació. Es tracta d’una Escola de secundària, considerada com una de les escoles de fusta més grans d’Espanya.

EL DESAFIAMENT: Primera escola amb estructura de fusta. L’escola s’ha construït íntegrament amb una estructura de panells de fusta contralaminada. Aquest sistema comporta una construcció lleugera, amb uns terminis d’execució molt reduïts. També comporta, d’altra banda, una significativa reducció d’emissions de CO2 de l’edifici, tant pels panells de fusta contralaminada, com per la lleugeresa de la construcció, cosa que provoca una fonamentació molt senzilla i una petjada ecològica molt baixa. Sens dubte, innovar en una tipologia d’edificació molt protocol·litzada per la pròpia administració i acreditar la reacció al foc de tots els elements de fusta tant estructurals com de revestiment ha estat un gran repte.

LA SOLUCIÓ: Millora contínua prefabricació i control dels terminis d’execució. Els sistemes d’instal·lacions de ventilació mitjançant equips Jaga combinats amb climatitzadors amb recuperació d’energia permeten garantir el compliment normatiu amb un equilibri entre prestacions i economia. La tramitació de llicències, d’activitat i la certificació energètica, així com, la gestió de la recepció de l’obra amb legalitzacions, plànols as build, controls de qualitat i fitxes tècniques permet adequar els edificis correctament, incloent els seus plans de manteniment preventius.

RECONEIXEMENTS: 2014 – Projecte Escola La Canaleta, seleccionat per formar part de l’exposició “Processos arquitectònics”, organitzada pel CSCAE, que va tenir lloc a Madrid.

2015 – Premis Catalunya Construcció. Projecte Escola La Canaleta seleccionat.

2015 – Premis Arquitectura Alejandro de la Sota – Biennal Tarragona. Projecte Escola La Canaleta seleccionat.