JSS participa en el projecte de les Torres la Llotja de Lleida per Metrovacesa amb Mangado & Sanabria arquitectes

Un dels àmbits on JSS segueix desenvolupant projectes d’instal·lacions de manera constant és en habitatges públics i privats. Això permet que l’empresa estigui en permanent contacte amb les modificacions normatives i del mercat que es produeixen. En aquest sentit, participem en l’edificació de dues torres d’habitatges al solar annex al Palau de Congressos ‘La Llotja de Lleida’.

Aquestes dues edificacions, projectades pels arquitectes Patxi Mangado, Ramon Sanabria i Ramon Maria Puig per la promotora Metrovacesa, tindran 21 plantes i acolliran entre 120 i 200 habitatges. La previsió és que aquestes obres s’allarguin tres anys.  Es tracta d’un edifici de gran altura (EGA), un sector on JSS disposa d’experiència en diferents usos, ja que ha intervingut utilitzant nous sistemes de centralització i dissenyant instal·lacions.

El fet que JSS treballi amb diferents arquitectes i promotors fa que s’enriqueixi el ventall de solucions de disseny utilitzades, i que estigui més preparada a l’hora d’oferir solucions innovadores i robustes.

En els últims mesos JSS ha treballat per promotor públics (com El Patronat de l’habitatge, Incasol, Impsol, Institut Balear), que cada cop innoven en l’aplicació de diferents solucions tècniques, cooperatives (La xarxaire) i un gran nombre de promotors privats.

Gràcies a la metodologia de treball de JSS, utilitzant l’entorn BIM el treball en equip i la comunicació amb els diferents actors que intervenen en l’edificació milloren substancialment. Utilitzant instruments com Navisworks i Dynamo Studio es millora la coordinació i es  pot enllaçar amb programes de pressupost i programació.

Podeu consultar tots els nostres projectes d’habitatges al següent enllaç.